familie

Meer dan alleen familieproblemen

Painted by Wilske Gans

Nou gebeurt het verdorie weer!
Elk mens maakt deel uit van een of meerdere systemen, te beginnen met het familiesysteem. Of we ons dat bewust zijn of niet / willen of niet, ons familiesysteem heeft grote invloed op ons handelen en de keuzes die we maken. Tot op de dag van vandaag. Daar kun je zo’n ‘nou gebeurt het verdorie weer!’ gevoel van krijgen. Met een opstelling krijg je inzicht in hoe jouw systeem in elkaar zit, hoe de verhoudingen zijn, welke dynamieken er spelen, jouw rol daarin etc. Naast onze familie van herkomst horen we bij allerlei andere systemen; ons gezin, school, werk, verenigingen, woongemeenschap. En overal duikt bijvoorbeeld die dominante moeder weer op waar jij je tegen moet verzetten.
Lees hier over een dochter en haar dominante vader.

Systemische Wetten
Voor elk systeem gelden de volgende drie systemische wetten, of het nou een gezin, een bedrijf, een school, een (sport)vereniging, een woongemeenschap of een (criminele) organisatie is. Denk maar even aan de Godfather, die staat absoluut op de eerste plaats van zijn systeem. Daarom kan een opstelling ook werken op alle terreinen van je leven, want bij al die terreinen horen evenveel systemen.

1. Binding; iedereen heeft evenveel recht op een plek.
2. Ordening.
3. Balans.

We kunnen deze wetten uitbreiden tot 5 dynamieken.

1. Iedereen heeft evenveel recht op een plek (binding).
2. Ieder draagt zijn eigen lot (binding).
3. Anciënniteit en iedereen op de juiste plaats (in gezinnen; vader, moeder, oudste kind, tweede kind, derde kind, jongste kind. In organisaties: de directie, de managers, de werknemers). Ordening dus.
4. Ouders geven, kinderen mogen ontvangen (eigen bloedlijn) Balans.
5. Balans in geven en nemen (balans).

Dynamieken
Als één of meerdere dynamieken ontbreken of ‘overtreden’ worden, functioneert het systeem niet goed en spelen er allerlei symptomen. Klik hier voor wat voorbeelden
Vrijwel altijd gaat het om onbewuste processen. Een (familie)opstelling brengt aan het licht wat er op een diep niveau aan de hand is. Dan kunnen oude wonden geheeld worden, de ordening hersteld, balans gebracht etc.

Voorbeelden hiervan

Binding
Als (familie)leden worden buitengesloten, om welke reden ook, kunnen mensen uit latere generaties de energie met bijbehorend gedrag van een buitengesloten (familie)lid overnemen om weer balans in het systeem te krijgen. Denk aan een ‘foute’ grootvader waar nooit meer over gesproken wordt, of een aan de drank overleden oom.

Ordening
De ordening kan verstoord raken als kinderen tussen hun ouders in staan of de plek of taak van een van de ouders overnemen, bijvoorbeeld door ziekte, afwezigheid, of overlijden van een van de ouders. Dit doet een kind uit liefde maar tegen de grote prijs dat het geen kind kan zijn en een veel te zware last draagt. Een ander voorbeeld van verstoorde ordening is als de directeur van de school geen werkelijk gezag heeft en de leerkrachten het zelf wel zullen bepalen. Dit veroorzaakt chaos en ordeproblemen in de klas.

Balans in geven en nemen
In het algemeen gedijen relaties het beste als er sprake is van balans in geven en nemen. Relaties of vriendschappen waar alles van één kant moet komen, duren meestal niet lang. Uitzondering op deze wet is de relatie tussen ouders en kinderen. (en die tussen leraren en leerlingen) De ouders geven en het kind mag nemen. Dit hoeft het kind niet ‘terug te betalen’ of in balans te brengen. Als een kind het lot van vader of moeder probeert te verlichten door heel lief te zijn of juist heel vrolijk, komt het niet aan zichzelf toe en zal het in zijn verdere leven zich richten op anderen.

Hoe gaat een opstelling in zijn werk?
De opstelling begint met een gesprek tussen jou als vragensteller en mij als opsteller om de vraag helder te krijgen. Daarna stel je representanten van jezelf en anderen die met jouw vraag te maken hebben, op in de ruimte. De representanten ervaren vaak de gevoelens van degene (of datgene) die zij representeren. Soms kijken of klinken zij zelfs als die persoon. Zo wordt zichtbaar wat zich op een diepere laag afspeelt en welke beweging tot een oplossing mogelijk is.

Hoe krijgen de representanten informatie?
Tijdens een opstelling maken we gebruik van wat het morfogenetisch veld of Wetende Veld wordt genoemd. Bert Hellinger heeft ontdekt dat we dit Wetende Veld kunnen gebruiken om verborgen dynamieken in familie- en andere systemen naar boven te krijgen en heling ervan in gang te zetten. Het is net of we via antennes informatie over het systeem opvangen. We voelen het vaak letterlijk in ons lichaam, in de vorm van maagpijn, strakke schouders of enorme zwaarte. Soms zeggen representanten precies dezelfde dingen als de mensen die ze representeren. Als de opstelling is afgelopen, sluiten veld en antennes zich weer.

Wie komt aan de beurt?
Ik kan twee of vier opstellingen per workshop begeleiden, afhankelijk van de tijd. Als er meer dan twee of vier vragen zijn, bepalen we op de dag zelf wie er aan de beurt komen. Mijn ervaring is dat dit proces precies verloopt zoals het moet verlopen, ook als iemands opstelling niet aan de beurt komt.

Voor het eerst
Mensen die voor het eerst komen, wordt gevraagd eerst een keer mee te doen als representant. Dit om met de energie kennis te maken en te ervaren hoe ‘het werkt’.

Tarieven op afspraak.

 

"Wie heb ik al geholpen?"

★★★★★